Message of the President of Artsakh Araik Harutyunyan to the population of Talyshstan and Lezgistan

International Ipress 2020-10-06 02:21:00 906
Հետևեք մեզ՝ Telegram-ում
piedmebmi_6r7Ax.jpg
Поделиться
Класс
Send

Dear Talysh and Lezgi brothers and sisters!

We are closely following the internal political developments in Azerbaijan, in particular, the growing protests in Talysh and Lezgin populated cities and villages of Azerbaijan, where the population is boycotting Aliyev's order to join the army and fight against Artsakh and Armenia.

Hundreds of victims reported among the Lezgin and Talysh population provoked the protests.

The modus operandi of the Azerbaijani political clan to use them as a living target and get rid of them in this way has not changed for decades.

We value the deep understanding of our cause by the native people of Azerbaijan, the Talysh and Lezgins, as well as your constant manifestation of sympathy.

I want to assure that we stand by the legitimate struggle of the Talysh and Lezgin people. We are ready to contribute by all possible means to the ultimate goal of your struggle - gaining independence.

The Defense Army, as a sign of our good will, will not target the adversary military facilities located in Talyshstan and Lezgistan.

Дорогие братья и сестры талыши и лезгины!

Мы внимательно следим за внутриполитическими развитиями в Азербайджане, в частности, за изо дня в день нарастающими протестами в городах и селах Азербайджана, населенных талышами и лезгинами. Местное население таким образом бойкотируют указ Алиева о мобилизации в армию и призыв на войну с Арцахом и Арменией. Поводом для протестов стали сотни погибших талышев и лезгинов. Политика азербайджанского политического клана по превращению их в живую мишень и избавлению от них подобным способом не изменилась за последние десятилетия.

Мы высоко ценим глубокое понимание нашей проблемы и постоянное проявление симпатии к нам со стороны коренных народов Азербайджана- талышев и лезгинов.

Хочу заверить, что мы поддерживаем справедливую борьбу талышского и лезгинского народов и готовы всеми возможными способами оказать им содействие в достижении окончательной цели их борьбы - получении независимости.

Армия обороны в качестве жеста нашей доброй воли не будет целиться на те военные объекты противника, которые расположены в Талышстане и Лезгистане.

___________________________________

Xosə tolışə iyən ləzgiə boəon iyən hovəon,

Əmə Ozobiconədə şə daxiliə siyosiə proseson, xısusən Ozobiconi tolışə iyən ləzgiə şəhəronədə və dionədə rujbəruj yol bə şikati ki, de əy əholi hərbiə sədomoni iyən Artsaxi və Ermənistoni zidd cang karde Əliyevi əmri boykot kardedə, de dığğəti rımuz kardedəmon. Çı etirozinə aksiyəon səbəb tolışə iyən ləzgiə sa-sa tələfotonin. Çəvonku bənə coninə hədəfi istifodə kardey iyən de ım vositəy əvoni məhv kardey Ozobiconi siyosiə klani xətt da-da soron cərəyonədə dəgiş nıbə. Bo əmə ro vey mıhume ki, Ozobiconi bumiə xəlğon, tolışon iyən ləzgion çəmə əsosə problemi nığıl bızınon. Bə çəmə mınosibətədə şımə daimən husn-rəğbət nişo doe vey mıhum zınedəmon.

Piedəme bəmı bovə bıkən ki, əmə tolışə iyən ləzgiə xəlğon ədolətinə mıborizə tərəfdorimon iyən hozımon de har curədə cur vositon koməg bıkəmon ki, ım xəlğon bəştə oxonə məğsədi bırəson iyən mıstəğıləti bə dast bıvon. Mıdofiə ləşğər çəmə xoşə məromi ifodə karde xoto bə dışmeni Tolışıstonədə iyən Ləzgistonədə noə bıə hərbiə obyekton hıcum nibəkarde.

_________________________________________

Əziz talış və ləzgi bacı və qardaşlar

Biz Azərbaycanda baş verən ölkədaxili hadisələri, xüsusilə Azərbaycandakı talış və ləzgilərlə məskunlaşmış şəhər və kəndlərdə günbəgün artan etirazları diqqətlə izləyirik. Həmin etirazlar onu göstərir ki, əhali hərbi xidmətə səfərbər olma və Artsaxla Ermənistana qarşı savaşmağa dair Əliyevin əmrini boykot edir. Etiraz aksiyalarına yüzlərlə talış və ləzgi döyüş itkiləri səbəb olmuşdur. Azərbaycanda hakimiyyətdəki siyasi klanın onlardan canlı qalxan kimi istifadə etmə və bu hərəkətlə onlardan qurtulma siyasəti onillər ərzində dəyişməyib. Biz Azərbaycanın yerli xalqları olan talış və ləzgilərin bizim məsələmizi dərin dərk etməsi, həmçinin bizə qarşı simpatiyasnın daimi təzahürlərini qiymətləndiririk.

Mən təsdiq etmək istəyirəm ki, biz sizin ədalətli mübarizənizdə yanınızdayıq və mümkün olan bütün imkanlarla mübarizənizin son məqsədinə, yəni müstəqilliyinizin əldə etmənizə kömək etməyə hazırıq. Müdafiə Ordusu, xeyirxahlıq göstərərək Talışıstan və Ləzgistanda yerləşdirilmiş düşmənin hərbi obyektlərini hədəf almayacaq.

Поделиться
Класс
Send

baku-russia_-lhH5.jpg

Azerbaijan considers Russian intervention unnecessary

1thumb_v7ZQT.png

Artsakh Defense Army continues fulfilling its tasks brilliantly: Arayik Harutyuyan

piedmebmi_6r7Ax.jpg

Message of the President of Artsakh Araik Harutyunyan to the population of Talyshstan and Lezgistan

lsvrov_2N0Xz.jpg

Lavrov voices readiness to hold meeting of Armenian, Azerbaijani FMs in Moscow with participation of Minsk Group co-chairs

f5f7b6ecdebd035f7b6ecdebd44thumb_0j4Ar.jpg

Canada stops arms supplies to Turkey

f5f7b69b8ec6685f7b69b8ec6a9thumb_wMBBt.jpg

Russian, French FMs, U.S. Secretary of State call once again upon the conflicting parties to accept an immediate and unconditional ceasefire

lk_Uxwgb.jpg

Russia’s Putin stresses urgent need to end hostilities in Nagorno-Karabakh in phone conversation with Armenia’s PM

bs_s8MdC.jpg

Azerbaijani army units tried to hastily take Armenian position, appear in trap, leaving 200 dead in south

tos-1-a-e-vochncavel_deMaq.jpg

Armenia puts national army units on full combat alert as shelling hits capital of self-proclaimed Nagorno-Karabakh republic

25400_2O1KR.jpg

What is actual death toll from coronavirus?

2020-03-06-084507_sUfnv.jpg

Armenia army prevents sabotage infiltration attempt by Azerbaijan (PHOTOS)

coronavirusv28thumb_v8LxF.jpg

Japanese shares drop amid coronavirus concerns

imfv4thumb_ajW6_.jpg

IMF provides $50bn to fight coronavirus outbreak

f5e4e5dbd6d72f5e4e5dbd6d772thumb_-jaQu.jpg

Armenian cabinet approves funding for constitutional referendum

f5e5f5c95e0d7f5e5f5c95e0dd7thumb_be4mu.jpg

Iran temporarily frees 54,000 prisoners to combat coronavirus spread

f5e5f8006df7855e5f8006df7c8thumb_3C58-.jpg

Kocharyan's lawyer sues Pubclic TV, National Security Service

f5e60ed916e9435e60ed916e997thumb_HIgbs.png

Hrayr Tovmasyan briefs OSCE/ODIHR delegation on constitutional processes in Armenia

f5e60c19cb39335e60c19cb3943thumb_yHvPN.jpg

National Agenda party calls for annulling 'false' constitutional referendum

f5e60e316c55c05e60e316c560cthumb_WzvqH.jpg

Iran's coronavirus death toll rises to 107 as infections surpass 3,500

f5e60b161a665b5e60b161a66a4thumb_pz3rR.jpg

My critics do not thoroughly read the Constitution – Armen Sarkissian

f5e610416644195e6104166447bthumb_zt8xL.jpg

Putin and Erdogan hold talks on situation in Syria's Idlib